Ringelas Kennel

Din veterinärsguide på nätet

En veterinär arbetar på samma sätt som en läkare vid en klinik. I stället för människor är veterinärens patienter djur; i första hand husdjur och hästar men det är inte ovanligt att veterinärer är anställda av djurparker eller zoon.

En veterinärs primära uppgift är att skydda både människans och djurets hälsa och välmående. Detta upprätthålls genom att veterinären bland annat diagnosticerar och kontrollerar djurs sjukdomar samt behandlar sjuka och skadade djur. Veterinären fungerar också som en medicinsk rådgivare och skötselexpert gentemot djurägare. Veterinärer bistår också med utbildning och forskning både inom den privata och offentliga sektorn samt militären. Även om veterinärer är specialiserade yrkesmänniskor behövs de på bred front!

Utbildning och statistik

  • En veterinärsutbildning tar fem och halvt år att uppnå. Veterinärslinjen finns på de största universiteten i Sverige och i regel krävs på samma sätt som för läkarlinjen de högsta betygen. Veterinärsutbildningsprogrammet består av både teoretiska delar och praktiskt kliniska bitar. Efter drygt fyra år får veterinärsstudenterna skickas ut på sina första praktiker på en djurklinik.
  • För att erhålla en veterinärlegitimation måste man svära den så kallade veterinäreden i enlighet med Lag (1994:884) om behörighet för veterinäryrket:
  • 7 §En veterinär skall fullgöra sina uppgifter i överenstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.
  • För närvarande är veterinärsutbildningen populärast bland kvinnor. Närmare 85% av de nyutexminerade veterinärsstudenterna är kvinnor.
  • Ingångslönen för en distriktsveterinär, vilket brukar vara det första jobbet för nyutbildade, ligger idag närmare 25 000 kr.

Bra egenskaper som en veterinär bör ha

På samma sätt som om du utbildar dig till veterinär, läkare eller pilot så krävs ett och samma element, nämligen noggrannhet. Många gånger kommer man ställas under stor press då mycket står på spel. Det gäller att ha en mentalitet och förberedskap på att man kommer ställas inför svåra beslutsval där det gäller att ha tålamodet intakt och inte låta sig bli påverkad av utomstående faktorer.

Det är helt klart en fördel att vara en hög social varelse om man ämnar att bli veterinär. Man kommer garanterat att träffa nya människor och djur i princip varje dag. Det gäller att snabbt kunna anpassa sig efter givna miljöer och förutsättningar utan att bli negativt påverkad. Veterinärsyrket handlar lika mycket om att lära känna ”djuret” som dess husse, matte eller ägare – kommunikation och interaktion sker med samtliga dessa.

Det sorgligaste med veterinärsyrket, som man heller inte får låta sig tyngas ned av, är förstås processen att avliva ett djur. Detta är många gånger helt oundvikligt och ett scenario som man helt enkelt måste vara förberedd på att uppleva flera gånger. Synen på avlivning behöver dock inte vara enkeltspårigt pessimistisk. Den är trots allt en naturlig del om djuret har levt länge i plågor och smärtor. Man får helt enkelt se på det som en god gärning.

Mer om veterinärsyrket och djurskötsel

Vi som har varit med och författat denna sida vill ge dig en guide som handlar om skötsel av djur i största allmänhet och en inblick i yrken såsom veterinär eller djurskötare. Vi hoppas kunna berika dig som läsare med artiklar som är yrkesrelaterade samt råd och rön när det gäller skötsel av hundar, katter, hästar och andra husdjur.

Det är vår förhoppning att du skall tycka sidan är lika intressant som vi tycker den är!

Senaste från Dog News


  • Fatal error: Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 32 bytes) in /home/network/public_html/wp-includes/compat.php on line 181